metastatický

Metastatický je přídavné jméno odvozené od metastázy. Například metastatický karcinom prostaty je zhoubný nádor prostaty, který již vytvořil metastázy.