emočně nestabilní porucha osobnosti (hraniční typ)

Emočně nestabilní porucha osobnosti (hraniční typ) je jednou z poruch osobnosti. Příklady chování postiženého člověka jsou následující:

  • do jisté míry má i vlastnosti impulzivního typu emočně nestabilní poruchy osobnosti,
  • trpí poruchou sebepojetí,
  • má sklon k intenzivním, nestabilním a krizovým vztahům,
  • vynakládá velké úsilí, aby jej/ji partner(ka) neopustil(a),
  • opakovaně vyhrožuje sebepoškozováním, skutečně provádí sebepoškozování, případně i demonstrativní sebevražedné pokusy,
  • má přetrvávající pocit vnitřní prázdnoty.

Viz také emoce, porucha, emoční porucha, emočně nestabilní porucha osobnosti (impulzivní typ).

Související příspěvky: