emočně nestabilní porucha osobnosti (impulzivní typ)

Emočně nestabilní porucha osobnosti (impulzivní typ) je jednou z poruch osobnosti. Příklady chování postiženého člověka jsou následující:

  • má sklon k nečekanému jednání, bez ohledu na následky,
  • tíhne k hádkám či konfliktům, zvláště pokud mu někdo zabrání v impulzivním chování,
  • má sklon k nezvladatelným výbuchům vzteku a/nebo násilí,
  • často mívá výkyvy nálad.

Viz také emoce, porucha, emoční porucha, emočně nestabilní porucha osobnosti (hraniční typ).

Související příspěvky: