paklitaxel

Paklitaxel je lék, který se používá samostatně (v monoterapii) nebo společně s jinými léky (v kombinované terapii) k léčbě různých typů zhoubných nádorů (ZN), například:

Princip působení paklitaxelu spočívá v tom, že lék blokuje růst a dělení buněk, včetně nádorových. Paklitaxel se řadí mezi taxany.