peritoneální karcinomatóza

Peritoneální karcinomatóza je vzácně se vyskytující typ zhoubného nádoru, který postihuje pobřišnici. Peritoneální karcinomatóza nejčastěji vzniká, když se do pobřišnice rozšíří (metastazuje) zhoubný nádor, který původně vznikl v jiné části těla – např. kolorektální karcinom, karcinom ovaria apod. Existují rovněž velmi vzácné případy tzv. primární peritoneální karcinomatózy, která začíná v samotné pobřišnici. Tyto případy se obvykle vyskytují u žen, které mají vysoké riziko vzniku rakoviny vaječníků.

Viz také pobřišnice (lat. peritoneum), karcinomatóza.