selektivní modulátory estrogenových receptorů

Selektivní modulátory estrogenových receptorů neboli SERM (zkratka pochází z anglického názvu selective estrogen receptor modulators) jsou léky, které se používají při léčbě různých onemocnění souvisejících s estrogeny, včetně léčby neplodnosti (v případě, že správně nefungují vaječníky), léčby a prevence postmenopauzální osteoporózy, léčby a snižování rizika vzniku rakoviny prsu a léčby dyspareunie v důsledku menopauzy. SERM na některé konkrétní tkáně působí jako estrogeny, ale v jiných tkáních účinky estrogenů naopak blokují. Příkladem SERM je tamoxifen.

Viz také estrogenové receptory.