estrogenové receptory

Estrogenové receptory (někdy též „estrogenní receptory“) jsou hormonální receptory, které mají schopnost vázat estrogeny (ženské pohlavní hormony). Estrogenové receptory se nacházejí především v buňkách ženských pohlavních orgánů, v některých dalších typech tkání a také v některých nádorových buňkách. Například u karcinomu prsu se estrogeny vážou na estrogenové receptory uvnitř nádorových buněk, což způsobuje další růst nádoru.

Viz také estrogeny, receptor.