tamoxifen

Tamoxifen je lék, který se používá k léčbě některých typů rakoviny prsu, k prevenci invazivního karcinomu prsu u žen, u nichž byl diagnostikován duktální karcinom in situ, a také k prevenci rakoviny prsu u žen s vysokým rizikem vzniku tohoto onemocnění. Jeho případné využití při léčbě jiných typů zhoubných nádorů se stále zkoumá.

Mechanismus účinku tamoxifenu spočívá v tom, že blokuje účinky estrogenů (skupina ženských pohlavních hormonů) v prsní tkáni, což může pomoci zabránit růstu nádorových buněk. Tamoxifen se řadí mezi antiestrogeny a selektivní modulátory estrogenových receptorů.