barbituráty

Barbituráty představují skupinu léků, které tlumí aktivitu centrálního nervového systému. Účinek barbiturátů se pohybuje v rozmezí od mírné sedace až po kóma.

Barbituráty bývaly kdysi relativně běžně předepisovány k léčbě nespavosti, deprese a úzkostných poruch. Mezi „potřebnou“ dávkou a předávkováním však je poměrně malý rozdíl, což jednak vedlo k řadě nešťastných úmrtí, jednak byly barbituráty „oblíbené“ jako nástroj sebevraždy. Z těchto důvodů se užívání barbiturátů jako sedativ nebo hypnotik ke zmírnění nespavosti nebo neklidu způsobeného každodenním stresem již nedoporučuje. Používání barbiturátů pro tyto účely bylo nahrazeno bezpečnějšími léky, např. benzodiazepiny.