benzodiazepiny

Benzodiazepiny zahrnují skupinu psychoaktivních léků, které jsou předepisovány k léčbě úzkostných poruch, nespavosti a některých dalších duševních potíží. Benzodiazepiny jsou tlumivé látky, které zvyšují účinek neurotransmiteru kyseliny gama-aminomáselné (GABA), což má za následek sedativní, hypnotický (spánek navozující), anxiolytický, antikonvulzivní (působící proti křečím) a myorelaxační účinek. Díky těmto vlastnostem jsou benzodiazepiny využívány při léčbě úzkosti, nespavosti, duševního rozrušení, záchvatů, svalových křečí či jako premedikace při chirurgických nebo stomatologických zákrocích. Benzodiazepiny se dělí na krátkodobě, střednědobě nebo dlouhodobě působící. Krátkodobě a střednědobě působící benzodiazepiny jsou upřednostňovány pro léčbu nespavosti, zatímco dlouhodobě působící benzodiazepiny jsou doporučovány pro léčbu úzkostných poruch.