endocervix

Endocervix je vnitřní část děložního hrdla, která se otvírá směrem do děložní dutiny a je pokryta tzv. cylindrickým epitelem. Někdy je název „endocervix“ používán k označení sliznice vystýlající kanál děložního hrdla.

Viz také cervix, děložní hrdlo (lat. cervix uteri), exocervix.