cervix

Cervix, popř. cervix uteri, je odborný název pro děložní hrdlo.

Odvozené přídavné jméno je cervikální.

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz cervix, cervikální apod.