chronická bolest

Chronická bolest je přetrvávající bolest, která trvá déle než tři měsíce, a to navzdory užívání analgetik (léků proti bolesti) nebo jiným formám léčby bolesti.

Viz také chronický, bolest, akutní bolest, primární chronická bolest, sekundární chronická bolest.