penetrace

Penetrace je odborný výraz pro „pronikání“ či „proniknutí“. V souvislosti s lékařstvím se používá zejména v:

  1. traumatologii – například penetrující poranění hlavy znamená, že nějaký cizí předmět pronikl hluboko do tkání hlavy, například do mozku,
  2. sexuologii – nejčastěji proniknutí penisu do pochvy.