sexuologie

Sexuologie je lékařský obor, který se zabývá lidskou sexualitou, studiem, diagnostikou a léčbou sexuálních dysfunkcí. Sexuologie úzce souvisí s urologií, nefrologií, andrologií a gynekologií.

Odvozené přídavné jméno je sexuologický, lékař specializující se na sexuologii se nazývá sexuolog.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Sexuální dysfunkce