smíšené nádory

Smíšené nádory jsou nádory, které obsahují různé typy buněk, z nichž pocházejí. Například karcinosarkom obsahuje nádorové buňky pocházející z epitelové a pojivové tkáně, a kombinuje tak vlastnosti karcinomu a sarkomu.

Smíšené nádory mohou být zhoubné (maligní) nebo nezhoubné (benigní).

Viz také nádor.