inkontinence stolice

Inkontinence stolice je neschopnost udržení stolice. Prakticky to znamená ztrátu kontroly nad konečníkem a nedobrovolný únik stolice. Inkontinence stolice může mít různou závažnost: od občasného úniku stolice při „upšouknutí“ (úniku plynů z tlustého střeva) až po úplnou ztrátu kontroly nad vyprazdňováním.

Mezi poměrně časté příčiny inkontinence stolice patří průjem či naopak zácpa, případně poškození svalů nebo nervů (to nejčastěji v souvislosti se stárnutím, případně s komplikovaným porodem).

Inkontinence stolice může mít významný dopad na kvalitu života – zejména proto, že tento stav může způsobovat trapné situace ve společnosti nebo na veřejnosti. V mnoha případech je inkontinence stolice důsledkem nějakého základního onemocnění, které lze léčit, což následně vede k výraznému zlepšení kvality života.

Viz také inkontinence, inkontinence moči.