pánevní dno

Pánevní dno je označení pro pojivovou tkáň a svaly, které se nacházejí v dolní části malé pánve (v oblasti hráze) a podpírají pánevní orgány.

Během porodu nebo po ozařování, operaci či úrazu pánve může dojít k oslabení tkání pánevního dna, což může mít za následek sestup pánevních orgánů, inkontinenci moči nebo inkontinenci stolice.

Viz také pánevní orgány, svaly pánevního dna.