klostridie

Klostridie (lat. Clostridium) jsou rodem bakterií, které u člověka mohou vyvolávat různá onemocnění, včetně botulismu a tetanu. Existuje přibližně 250 druhů klostridií; konkrétními příklady jsou Clostridium botulinum a Clostridium tetani.

Odvozené přídavné jméno je klostridiový.