frontotemporální demence

Frontotemporální demence neboli FTD (zkratka pochází z anglického názvu frontotemporal dementia) je označení pro demenci související s frontotemporální lobární degenerací. Tento typ demence postihuje častěji mladší pacienty (okolo 50. roku života) Příčinou FTD je zhoršování a postupná ztráta funkce určitých částí mozku – čelního nebo spánkového laloku. Typickými příznaky jsou změna charakteru a porucha zpracování emocí. V některých případech může dojít i k pomalu postupující ztrátě řeči (afázii).

Viz také demence, frontotemporální lobární degenerace.