frontotemporální lobární degenerace

Frontotemporální lobární degenerace neboli FTLD (zkratka pochází z anglického názvu frontotemporal lobar degeneration) je odborné označení pro zhoršování a postupnou ztrátu funkce určitých částí mozku – konkrétních mozkových laloků. FTLD je jednou z hlavních příčin demence u mladších pacientů (okolo 50. roku života).

Viz také degenerace, demence, frontotemporální demence.