radiofrekvenční ablace

Radiofrekvenční ablace neboli RFA (zkratka pochází z anglického názvu radiofrequency ablation) je lékařský zákrok, při kterém se pomocí tepla generovaného střídavým elektrickým proudem odstraní část chybně fungujícího převodního systému srdečního (při léčbě arytmie), zhoubného nádoru (v rámci protinádorové léčby) nebo jiné nefunkční tkáně.