ablace

Ablace je odborný výraz pro odstranění nebo zničení části nějaké konkrétní tkáně. Ablaci lze provést chirurgicky, hormonálně, pomocí léků, elektrického proudu, tepla, extrémního chladu apod.

Odvozené přídavné jméno je ablační.

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz ablace.