nekróza

Nekróza je odumření ohraničené oblasti tkáně v důsledku nemoci nebo poranění. Nekróza je forma předčasného odumření tkáně, není však „programovaná“ (na rozdíl od apoptózy). K nekróze často dochází, když tkáň není dostatečně zásobena krví; to může být například důsledkem poranění, záření nebo působení chemických látek. Nekróza je nevratná, tzn. odumřelá tkáň už nikdy neobnoví svou funkci.

Viz také apoptóza.