mozková metastáza

Mozková metastáza je zhoubný nádor, který se z původního (primárního) nádoru rozšířil do mozku.

Viz také metastáza.