antigen prezentující buňky

Antigen prezentující buňky neboli APC (zkratka pochází z anglického názvu antigen-presenting cells) jsou typem buněk imunitního systému, které zesilují imunitní reakce tím, že předkládají („ukazují“) antigeny na svém povrchu ostatním buňkám imunitního systému. Příkladem APC jsou dendritické buňky. Antigen prezentující buňky mají schopnost fagocytózy, proto se řadí mezi fagocyty.

Viz také antigen, buňka.