kontinuální infuze

Kontinuální infuze je podávání přesně definované tekutiny (např. fyziologického roztoku, speciální výživy nebo rozpuštěného léčiva) do krevní cévy, které trvá delší dobu: v některých případech „jen“ okolo 24 hodin, jindy i několik dní. K podávání kontinuální infuze se používá přenosná infuzní pumpa.

Viz také infuze.