virulence

Virulence je míra patogenity nějakého mikroorganismu. Lze ji vyjádřit mírou úmrtnosti (mortality) a/nebo schopností daného mikroorganismu napadat tkáně hostitele. Virulenci lze rovněž chápat jako schopnost jakéhokoli infekčního agens vyvolat patologické účinky.

Odvozené přídavné jméno je virulentní.

Viz také patogenita.