patogenita

Patogenita je schopnost vyvolat patologické změny nebo onemocnění.

Viz také patogen.