karcinoembryonální antigen

Karcinoembryonální antigen neboli CEA (zkratka pochází z anglického názvu carcinoembryonic antigen) je protein, který se v krvi dospělých lidí obvykle vyskytuje ve velmi malém množství. Hladina CEA v krvi může být zvýšena u některých typů zhoubných nádorů a některých nezhoubných (benigních) stavů. Vyšetření hladiny CEA se nejčastěji používá u kolorektálního karcinomu (rakoviny tlustého střeva a konečníku). Toto vyšetření se provádí zejména:

  • pokud má lékař podezření, že by se mohlo jednat o zhoubný nádor,
  • ke zjištění, zda protinádorová léčba zabírá,
  • ke zjištění, zda se zhoubný nádor po léčbě vrátil (recidivoval).

Viz také antigen.