osifikace

Osifikace je výraz pocházející z latiny a doslova znamená „kostnatění“. Osifikací se rozumí přeměna relativně měkké tkáně (chrupavky nebo vaziva) na kostní tkáň. Tento proces se v lidském těle odehrává:

  1. v rámci přestavby kostí – při tvorbě kostí, kdy buňky zvané osteoblasty vytvářejí novou kostní tkáň,
  2. při uzavírání růstových plotének, tj. v době ukončení růstu,
  3. při hojení zlomenin.

Odvozené přídavné jméno je osifikační, odvozené sloveso je osifikovat.

Viz také přestavba kostí.

Související příspěvky: