přestavba kosti

Přestavba kosti, remodelace kosti neboli metabolismus kostí je celoživotní proces, při kterém je z kostí odstraňována starší kostní tkáň (vstřebávání kostí neboli resorpce kostní tkáně) a zároveň se na nich vytváří nová kostní tkáň (tvorba kostí neboli depozice kostní tkáně). Resorpce a depozice rovněž řídí přetváření nebo nahrazování kostní tkáně po větších úrazech (zlomeniny) i po mikroskopických poškozeních, která vznikají při běžných denních činnostech. Remodelace rovněž reaguje na měnící se mechanické zatížení jednotlivých kostí (např. při změně tělesné hmotnosti apod.).