přestavba kostí

Přestavba kosti, remodelace kosti neboli metabolismus kostí je celoživotní proces, při kterém je z kostí odstraňována starší kostní tkáň (vstřebávání kostí neboli resorpce kostní tkáně) a zároveň se na nich vytváří nová kostní tkáň (tvorba kostí neboli depozice kostní tkáně). Resorpce a depozice rovněž řídí přetváření nebo nahrazování kostní tkáně po větších úrazech (zlomeniny) i po mikroskopických poškozeních, která vznikají při běžných denních činnostech. Remodelace rovněž reaguje na měnící se mechanické zatížení jednotlivých kostí (např. při změně tělesné hmotnosti apod.).

Viz také tvorba kostí, vstřebávání kostí.

Související příspěvky: