zlomenina

Zlomenina neboli fraktura je definována jako „přerušení kontinuity (spojitosti) kostní tkáně“. U mladých lidí vzniká nejvíce zlomenin při úrazech (např. pády, sportovní zranění, automobilové nehody), u starších lidí spíše v důsledku osteoporózy. Odborníci rozlišují různé typy zlomenin, například:

Podle porušení měkkých tkání:

  • uzavřená zlomenina neboli jednoduchá zlomenina – zlomenina, při které se kost jednoduše zlomí a nepronikne kůží,
  • otevřená zlomenina neboli komplikovaná zlomenina – konce zlomené kosti prorazí kůži.

Podle tzv. lomné linie (tedy úhlu, pod kterým se kost zlomí):

  • příčná zlomenina – lomná linie tvoří pravý úhel s osou kosti,
  • šikmá zlomenina – lomná linie je šikmá na osu kosti,
  • spirální zlomenina – objevuje se jako důsledek výrazného zkroucení kostí; běžná zlomenina při sportovních úrazech,
  • tříštivá zlomenina – tři nebo více kostních fragmentů; běžná obzvláště u starších lidí, kteří mají křehčí kosti,
  • kompresivní zlomenina – kost je rozdrcená; tento typ zlomeniny je běžný u prořídlých kostí (zejména při osteoporóze) nebo po těžkém úrazu, jako třeba pádu,
  • impresivní zlomenina neboli pronikající zlomenina – zlomená kost je zatlačena dovnitř; tento typ zlomeniny je typický pro fraktury lebky,
  • zaklíněná zlomenina – jeden z fragmentů kosti je zatlačen do houbovité tkáně druhého fragmentu.