terapie rázovou vlnou

Terapie rázovou vlnou, terapie extrakorporální rázovou vlnou neboli ESWT (zkratka pochází z anglického názvu extracorporeal shock wave therapy) je neinvazivní léčba, která spočívá ve směřování rázových vln do poraněných měkkých tkání s cílem snížit bolest a podpořit hojení. Užívá se nejčastěji ve fyzioterapii a sportovním lékařství, ale je rovněž zkoumána jako nová možnost léčby erektilní dysfunkce a získaného zakřivení penisu.

Viz také terapie.