získané zakřivení penisu

Získané zakřivení penisu, Peyronieho choroba neboli IPP (zkratka pochází z latinského názvu induratio penis plastica) je zakřivení penisu, které se rozvíjí v průběhu života. Onemocnění začíná jako zánětlivá reakce v tunica albugineavazivovém obalu, který obklopuje topořivá tělesa penisu. Tento zánět zapříčiní tvorbu jizevnaté tkáně, což má za následek vznik tzv. fibrózních plaků.

Obrázek: Peyronieho choroba – schematický nákres. (Zdroj: depositphotos.com)

Viz také získaný, zakřivení penisu, vrozené zakřivení penisu.