scintigrafie skeletu

Scintigrafie skeletu je zobrazovací metoda, jejíž pomocí lékař zjišťuje abnormality nebo jiná poškození kostí. Před vyšetřením je nutné pacientovi podat do žíly velmi malé množství radioaktivního materiálu, který pak krví putuje do celého těla. Radioaktivní materiál se shromažďuje zejména v kostech, kde je později detekován speciálním zařízením (skenerem). Scintigrafie skeletu se používá zejména k diagnostice zhoubných nádorů kostí, případně kostních metastáz (nádorových buněk, které se z primárního nádoru rozšířily do kostí). Tato metoda však může být využita i k diagnostice zlomenin, infekcí kostí nebo jiných problémů s kostmi.

Viz také -grafie, scintigrafie, kostra (skelet).