primární léčba

Primární léčba, indukční léčba neboli první linie léčby je první léčba, která je podávána konkrétnímu pacientovi s daným onemocněním (například se zhoubným nádorem). Primární léčba je často součástí standardního souboru léčebných postupů, jako je operace následovaná chemoterapií a radioterapií. Je-li primární léčba používána samostatně, je považována za nejlepší možnou léčbu. Pokud primární léčba nemoc nevyléčí nebo způsobuje závažné vedlejší účinky, může být přidán – nebo místo ní použit – jiný typ léčby.

Viz také sekundární léčba.