sekundární léčba

Sekundární léčba neboli druhá linie léčby je léčba, která je podávána konkrétnímu pacientovi s daným onemocněním (například se zhoubným nádorem) v případě, že primární léčba nezabírá, způsobuje vedlejší účinky, přestane fungovat (ačkoli předtím fungovala) apod.

Viz také primární léčba.