HER2 (receptor)

HER2 je receptor (specializovaný protein), který hraje důležitou roli v normálním růstu buněk. U některých typů nádorových buněk (včetně zhoubných nádorů prsu, vaječníků, močového měchýře, slinivky břišní a žaludku) může být HER2 přítomen ve větším množství, než je obvyklé u zdravých orgánů. To může způsobit rychlejší růst nádorových buněk a jejich šíření (metastázování) do dalších částí těla. U některých typů zhoubných nádorů může stanovení množství HER2 pomoci při plánování léčby.

Viz také receptor, HER2-pozitivní, HER2-negativní.