stupor

Stupor je abnormální stav, který se vyznačuje neschopností pohybu a ztuhlostí postiženého člověka. Člověk postižený stuporem upírá zrak do neurčita, nemá žádnou mimiku, nereaguje na běžnou konverzaci. Místo toho reagují pouze na fyzickou stimulaci, například na bolestivé podněty. Stupor může být „jen“ reakcí na otřesný zážitek, ale někdy může být spojen s některými závažnými zdravotními potížemi, jako je předávkování drogami, cévní mozková příhoda, nedostatek kyslíku, meningitida nebo otok mozku. Pokud někdo nečekaně vykazuje známky stuporu, je důležité okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.