neionizující záření

Neionizující záření je druh nízkoenergetického záření, které nemá dostatečnou energii na to, aby z atomu nebo molekuly odstranilo elektron (záporně nabitou částici). Mezi neionizující záření se řadí viditelné, infračervené světlo a ultrafialové záření, mikrovlny, rádiové vlny a radiofrekvenční energie z mobilních telefonů. U většiny typů neionizujícího záření nebylo zjištěno, že by se podílelo na vzniku zhoubných nádorů.

Viz také záření.