život omezující stav

Život omezující stav je stav nebo onemocnění, které je progresivní a smrtelné, a jehož vývoj nelze zvrátit léčbou. Tato definice zahrnuje některé zhoubné nádory i nezhoubná onemocnění, ale také stárnutí.

Viz také život ohrožující stav.