progresivní onemocnění

Progresivní onemocnění je takové onemocnění, které má tendenci se zhoršovat – zvláště pak v případě, že není včas zahájena účinná léčba.

Viz také progrese.