inhibitory monoaminooxidázy

Inhibitory monoaminooxidázy, IMAO neboli MAOI (druhá zkratka pochází z anglického názvu monoamine oxidase inhibitors) jsou léky, které jsou předepisovány především jako vysoce účinná antidepresiva, ale také při léčbě panické poruchy a sociální fobie. Používají se rovněž při léčbě Parkinsonovy nemoci a některých dalších onemocnění.

Viz také inhibitor.