sociální fobie

Sociální fobie neboli sociální úzkostná porucha je jednou z mnoha desítek druhů fobií. Tato úzkostná porucha je charakterizována pocity strachu a úzkosti ve společenských situacích, které postiženému způsobují značné potíže a zhoršují jeho schopnost fungovat v některých aspektech každodenního života. Tyto obavy mohou být vyvolány domnělou nebo skutečnou kontrolou ze strany druhých. Lidé se sociální úzkostnou poruchou se obávají negativního hodnocení ze strany druhých lidí.

Mezi tělesnými příznaky se často vyskytuje nadměrné červenání, nadměrné pocení, třes, bušení srdce a nevolnost. Může se objevovat i koktání a zrychlená řeč. Pod vlivem intenzivního strachu a nepříjemných pocitů se mohou vyskytovat rovněž záchvaty paniky. Někteří postižení mohou užívat alkohol nebo jiné drogy, aby se tak pokusili omezit svůj strach a zábrany při společenských událostech. U lidí trpících sociální fobií se někdy stává, že se tímto způsobem sami „léčí“, zejména pokud nejsou diagnostikováni, léčeni nebo obojí; to může vést k nadměrné konzumaci alkoholu, poruchám příjmu potravy nebo jiným poruchám spojeným s užíváním návykových látek.