bludy

Bludy jsou pevná, avšak falešná přesvědčení, která jsou v rozporu s realitou. Člověk trpící bludy se těchto přesvědčení nedokáže vzdát, a to navzdory důkazům, které je vyvracejí.

Bludy jsou často posilovány nesprávnou interpretací událostí. Mnoho bludů souvisí také s určitou mírou paranoie. Konkrétním příkladem bludů je například přesvědčení, že člověk je nepřetržitě sledován, popř. že mu někdo škodí (partner/ka, sousedé, vláda, policisté, tajní agenti apod.).

Bludy jsou často součástí psychotických poruch. Mohou se vyskytovat společně s halucinacemi.