paranoia

Paranoia je myšlenkový proces, který v postiženém člověku vyvolává iracionální podezřívavost nebo nedůvěru vůči ostatním. Lidé trpící paranoiou mohou mít pocit, že jsou pronásledováni nebo že je někdo chce zabít. Mohou pociťovat hrozbu fyzického násilí, i když jim žádné nebezpečí nehrozí.

Paranoiou někdy trpí lidé s demencí, ale může se vyskytnout i u lidí, kteří užívají drogy. Paranoidní myšlenky mohou být také příznakem duševního onemocnění nebo některé z poruch osobnosti.

Odvozené přídavné jméno je paranoidní.

Viz také paranoidní porucha osobnosti, paranoidní schizofrenie.