behaviorální terapie

Behaviorální terapie je metoda používaná k léčbě duševních poruch a onemocnění. Tato metoda předpokládá, že poruchy chování jsou naučené reakce, proto je možné, aby se je člověk přeučil. Jejím cílem je odstranit nežádoucí chování a nahradit jej jiným chováním, kterému se však člověk musí postupně a vědomě naučit. Například pacientovi, který má panickou hrůzu z pavouků, terapeut nejprve ukáže z dálky fotografii pavouka v časopise, v další fázi si pacient fotografie pavouků prohlíží sám apod., až je nakonec schopen přiblížit se ke skutečnému pavoukovi, aniž by zpanikařil.

Odvozené přídavné jméno je behaviorálně terapeutický.

Viz také behaviorální, terapie.