behaviorální terapie

Behaviorální terapie je metoda používaná k léčbě duševních poruch a onemocnění. Tato metoda předpokládá, že poruchy chování jsou naučené reakce, proto je možné, aby se je člověk přeučil. Jejím cílem je odstranit nežádoucí chování a nahradit jej jiným chováním, kterému se však člověk musí postupně a vědomě naučit. Například pacientovi, který má panickou hrůzu z pavouků, terapeut nejprve ukáže z dálky fotografii pavouka v časopise, v další fázi si pacient fotografie pavouků prohlíží sám apod., až je nakonec schopen přiblížit se ke skutečnému pavoukovi, aniž by zpanikařil.

Odvozené přídavné jméno je behaviorálně terapeutický.

Viz také terapie.