Vyhledávání v obsahu NZIP

Filtrace výsledků

Kategorie

Typ

Počet výsledků

Úzkostné poruchy: léčba
ČLÁNEK

... Behaviorální terapie je metoda používaná k léčbě duševních poruch a onemocnění. Tato metoda předpokládá, že... ... poruchy chování jsou… " >behaviorální terapie ), relaxační metody, nácvik komunikace... ... behaviorálně Terapie je jiný název pro léčbu. Odvozená slova jsou terapeutický (léčebný), terapeut...

Tiky a Touretteův syndrom: diagnóza a léčba
ČLÁNEK

... stimulaci, kdy do mozku postiženého jsou implantovány elektrody. Psychoterapie / Behaviorální terapie... ... jsou… " >behaviorální terapie Někteří odborníci vkládají velké naděje do speciálních forem behaviorální terapie, např... ... behaviorální terapie je možné dosáhnout zmírnění příznaků o přibližně 50 %. Co mohou dělat rodiče? Je-li...

Somatoformní poruchy: diagnóza a léčba
ČLÁNEK

... psychoterapie (v tomto případě např. aplikace metod Behaviorální terapie je metoda používaná k léčbě duševních... ... poruch a onemocnění. Tato metoda předpokládá, že poruchy chování jsou… " >behaviorální terapie... ... svých obtíží. Jak probíhá terapie somatoformní poruchy? Somatoformní poruchy tvoří skupinu psychologických...

ADHD u dospělých
ČLÁNEK

... v poučení o onemocnění, psychoterapii (např. Behaviorální terapie je metoda používaná k léčbě duševních... ... poruch a onemocnění. Tato metoda předpokládá, že poruchy chování jsou… " >behaviorální terapii... ...) a sociálních kompetencí. Ve zvládání každodenního života pomáhá speciální behaviorální koučink, např...

ADHD u dětí: léčba
ČLÁNEK

... chování jsou… " >behaviorální terapie . Do terapie je zapojeno školní i sociální prostředí. Školení... ... Terapie ADHD stojí na několika pilířích, které se vzájemně doplňují. Důležitou roli hraje osvěta... ... výchovné poradenství pro rodiče a herní terapie. Pro děti 6leté a mladší nejsou v současnosti v České...

Strach ze zkoušek
ČLÁNEK

... se myšlení a vnímání“. Viz také kognitivní funkce. " >kognitivní Behaviorální terapie je metoda... ... jsou… " >behaviorální terapie pro odbourání strachu ze selhání a budování sebevědomí. Mezi ně patří mj. naučení... ... by pro to byli schopni uvést důvod. Terapie Strach ze zkoušek je v mnoha případech založen na nedostatku zkušeností...

Rozlišení lékařských a nelékařských zdravotnických povolání: lékař, sestra a další nelékařská povolání
ČLÁNEK

.... " >diagnostiky , terapie i rehabilitace. Nelékařský Zdravotnický pracovník je pracovník definovaný zákonem č. 95... ... veřejného zdraví Behaviorální technik pracuje pod odborným dohledem behaviorálního analytika... ... nebo asistent behaviorálního analytika v různých zdravotnických… " >behaviorální technik...

Aspergerův syndrom: diagnóza a léčba
ČLÁNEK

... psychické strádání. Včasná léčba a podpora vývoje má pozitivní účinky. Terapie se uzpůsobí individuálně... ... docházet ke zmírnění příznaků. Behaviorálně terapeutická opatření Existuje řada terapeutických programů... ... . Stávající důkazy svědčí o nejvyšší účinnosti behaviorálně terapeutických programů z oblasti psychoterapie...

Tréma, strach z vystupování na veřejnosti
ČLÁNEK

... pomohou vypořádat se s úzkostí. Zde hrají významnou roli mj. metody Behaviorální terapie je metoda... ... jsou… " >behaviorální terapie , trénink pozornosti a specifické techniky zvládání stresu. Terapeut například s pacientem... .... Terapie Cestou k větší vyrovnanosti a vnitřnímu klidu mohou být relaxační cvičení, která se používají...

Raynaudův syndrom (Raynaudův fenomén)
ČLÁNEK

...“. Viz také kognitivní funkce. " >kognitivně Behaviorální terapie je metoda používaná k léčbě... ... duševních poruch a onemocnění. Tato metoda předpokládá, že poruchy chování jsou… " >behaviorální terapie... ... odstraněním nebo omezením vlivem kognitivně-behaviorální terapie tak dojde i ke snížení četnosti záchvatů...

Zobrazeno 1 až 10 z 13