Vyhledávání v obsahu NZIP

Filtrace výsledků

Kategorie

Typ

Počet výsledků

Úzkostné poruchy: léčba
ČLÁNEK

... Behaviorální terapie je metoda používaná k léčbě duševních poruch a onemocnění. Tato metoda předpokládá, že... ... poruchy chování jsou… " >behaviorální terapie ), relaxační metody, nácvik komunikace... ... behaviorálně Terapie je jiný název pro léčbu. Odvozená slova jsou terapeutický (léčebný), terapeut...

ADHD u dospělých
ČLÁNEK

.... Behaviorální terapie je metoda používaná k léčbě duševních poruch a onemocnění. Tato metoda předpokládá, že... ... poruchy chování jsou… " >behaviorální terapii , skupinové psychoterapii) a v případě potřeby... ... terapie se soustředí na náhradu nežádoucího chování apod. " >behaviorální koučink, např. nastolením...

Aspergerův syndrom: diagnóza a léčba
ČLÁNEK

... docházet ke zmírnění příznaků. Behaviorálně Terapie je jiný název pro léčbu. Odvozená slova... ...… " >poruchy autistického spektra . Stávající důkazy svědčí o nejvyšší účinnosti Behaviorální terapie... ... aplikované Behaviorální znamená „týkající se chování“. Například behaviorální terapie se soustředí...

Tiky a Touretteův syndrom: diagnóza a léčba
ČLÁNEK

... (rozhovory, diskuse) mezi… " >Psychoterapie / Behaviorální terapie je metoda používaná k léčbě duševních... ... poruch a onemocnění. Tato metoda předpokládá, že poruchy chování jsou… " >behaviorální terapie... ...“. Například behaviorální terapie se soustředí na náhradu nežádoucího chování apod. " >behaviorální terapie...

Obsedantně kompulzivní porucha (OCD): diagnóza a léčba
ČLÁNEK

... behaviorálně Terapie je jiný název pro léčbu. Odvozená slova jsou terapeutický (léčebný), terapeut... ... Behaviorální znamená „týkající se chování“. Například behaviorální terapie se soustředí na náhradu nežádoucího... ... a obavách. Postižený se se svou poruchou postupně učí zacházet a Terapie je jiný název pro léčbu. Odvozená...

Rozlišení lékařských a nelékařských zdravotnických povolání: lékař, sestra a další nelékařská povolání
ČLÁNEK

... behaviorální terapie se soustředí na náhradu nežádoucího chování apod. " >behaviorálního analytika... .... Odvozené… " >diagnostiky , terapie i rehabilitace. Nelékařský Zdravotnický pracovník je pracovník... ... a podpory veřejného zdraví a… " >asistent ochrany a podpory veřejného zdraví Behaviorální...

Autismus
ČLÁNEK

... jsou důležitými pilíři metody z oblasti teorie učení. Významnými Behaviorální terapie je metoda používaná k léčbě... ... Behaviorální znamená „týkající se chování“. Například behaviorální terapie se soustředí na náhradu nežádoucího... ... a tělesné vyšetření, dle potřeby jsou provedena další vyšetření. Existuje řada Terapie je jiný název...

Somatoformní poruchy: diagnóza a léčba
ČLÁNEK

... (rozhovory, diskuse) mezi… " >psychoterapie (v tomto případě např. aplikace metod Behaviorální terapie... ... jsou… " >behaviorální terapie , psychoanalýzy nebo hypnoterapie). Terapie je jiný název pro léčbu. Odvozená slova... .... Často tak trvá poměrně dlouho, než se postižený dozví příčinu svých obtíží. Jak probíhá terapie...

ADHD u dětí: léčba
ČLÁNEK

... chování jsou… " >behaviorální terapie . Do terapie je zapojeno školní i sociální prostředí. Školení... ... Terapie ADHD stojí na několika pilířích, které se vzájemně doplňují. Důležitou roli hraje osvěta... ... K psychoterapeutickým opatřením v tomto věku patří výchovné poradenství pro rodiče a herní terapie. Pro děti 6leté...

Strach ze zkoušek
ČLÁNEK

... se myšlení a vnímání“. Viz také kognitivní funkce. " >kognitivní Behaviorální terapie je metoda... ... jsou… " >behaviorální terapie pro odbourání strachu ze selhání a budování sebevědomí. Mezi ně patří mj. naučení... ... by pro to byli schopni uvést důvod. Terapie Strach ze zkoušek je v mnoha případech založen na nedostatku zkušeností...

Zobrazeno 1 až 10 z 17