onkologická prevence

Onkologická prevence je soubor opatření, jejichž cílem je snížení rizika vzniku nádorového onemocnění. To může zahrnovat dodržování zásad zdravého životního stylu, vyhýbání se karcinogenům, případně podstoupení očkování, které může předejít vzniku některých zhoubných nádorů (např. očkování proti HPV).

Viz také onkologie, prevence.